Hakkında / RİTM Başvuru İşlemleri

"Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi Bağlantı Belgesi" Başvuru Adımları

 

  1. Üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen Güç Kalitesi Çözümleyici (GKÇ) sisteminin altyapısı tamamlanır
  2. Yönetmeliğin Ek -3’ünde belirtilen konfigürasyonlara göre GKÇ bağlantı ayarları yapılır.
  3. Üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen SCADA altyapısı tamamlanır.
  4. Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen konfigürasyonlara göre SCADA bağlantı ayarları yapılır.
  5. Ekinde, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan "Santral Bilgi Formu" ile "GKÇ Cihazı Bilgi Formu" bulundurulan RİTM Başvuru Dilekçesi elektronik ortamda hazırlanarak elektronik posta yoluyla veya elden Genel Müdürlüğe iletilir.
  6. Bağlantı ile ilgili altyapı hazır hale getirilerek GKÇ cihazı ile SCADA verilerine erişim sağlanması halinde RİTM Bağlantı Belgesi düzenlenerek talep sahibine elektronik posta yoluyla gönderilir.

 

"Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi Tadil Bağlantı Belgesi" Başvuru Adımları

 

  1. RİTM Tadil Başvuru Belgesi’nin talep edilmesi halinde RİTM Başvuru Dilekçesi elektronik ortamda hazırlanarak elektronik posta yoluyla veya elden Genel Müdürlüğe iletilir.
  2. Genel Müdürlük tarafından Güç Kalitesi Çözümleyici (GKÇ) cihazının bağlantıları kontrol edilerek veri akışı doğrulanır.
  3. Genel Müdürlük tarafından SCADA bağlantı ayarları kontrol edilerek veri akışı doğrulanır.
  4. GKÇ cihazı ile SCADA verilerine erişim sağlanması halinde RİTM Tadil Bağlantı Belgesi düzenlenerek talep sahibine elektronik posta yoluyla gönderilir.
Hakkında | Yazılımlar | Tahmin | İletişim | EN | Yazdır
� Copyright 2010 RITM