Hakkında / Ritm Mimarisi

Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İzleme ve Tahmin Sistemi Projesi

 

Ülkemizin enerji talebini karşılamak için sınırlı olan doğal kaynaklarımızın rasyonel bir şekilde kullanılması, enerji üretiminin çeşitlendirilmesi, mevcut teknolojilerin verimliliğinin arttırılması ve alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, enerji arzımız içerisinde rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızın payının artırılmasına yönelik politikalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

Son yıllarda rüzgar enerjisi teknolojilerinde ve verimliliklerinde yaşanan hızlı gelişmelerin ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmesi, uygulanan teşvik mekanizmaları ve belirlenen ulusal veya uluslararası hedeflere ulaşmak için gösterilen azami gayretler rüzgar enerjisi yatırımlarının daha rekabetçi şartlarda ve piyasa fiyatları ile rekabet edebilir pozisyona taşımış ve bu gelişmeler rüzgar enerjisinin genel enerji arzındaki payının artmasına vesile olmuştur.

Yer seviyesinden 50 metre yükseklikteki yıllık ortalama rüzgar hızının 7,0 m/s ve üzerindeki kullanılabilir alanların değerlendirilebilmesi halinde asgari 48.000 MW gücünde olacak şekilde rüzgar enerji santrallerinin kurulabileceği belirlenmiştir. Bu kapasitenin mümkün olan en yüksek oranlarda değerlendirilebilmesi için kurulacak elektrik üretim tesislerinin daha güvenilir bir şekilde elektrik iletim veya dağıtım sistemine entegrasyonunun sağlanması ve bu sistemin en uygun şartlarda yönetilmesi önem arz etmektedir.

RİTM projesi kapsamında, kesintili bir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi ile işletilen elektrik üretim tesislerinde üretilecek elektriksel gücün tahmin edilmesi ve böylece elektrik iletim veya dağıtım sisteminin daha kolay yönetilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, serbest piyasada elektrik ticareti yapan lisans sahibi tüzel kişilerin de tahmin verilerini kullanarak daha öngörülebilir piyasa faaliyetlerinde bulunması sağlanmış olacaktır.

 

 

RİTM’in genel işleyişi şu şekilde özetlenebilir:

RİTM’e bağlantısı gerçekleştirilen rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde (RES) yer alan rüzgar türbinlerine ait ünite gücü, rüzgar hızı, rüzgar esme yönü, ünite çalışma durumu, vb. bilgiler SCADA aracılığıyla 10 dakika aralıklarla merkeze aktarılır. Ayrıca, tesislerin bağlantı noktalarında bulundurulan Güç Kalitesi Çözümleyici cihazları üzerinden güç, akım ve gerilim gibi elektriksel değerler de 3 saniye aralıklarla merkeze iletilir. RİTM’e ulaşan bilgiler ile birlikte santral sahasını temsil eden bölge için temin edilen orta ölçekli sayısal hava tahmin modeli verileri (rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, basınç, vb.) kullanılarak elektriksel güç tahminleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda, bağlantısı yapılmış her bir RES ve Türkiye geneli için 0-48 saatlik elektriksel güç verisi tahmini ile 0-6 saatlik Türkiye geneli elektriksel güç tahmini verisi üretilmektedir.

Hakkında | Yazılımlar | Tahmin | İletişim | EN | Yazdır
� Copyright 2010 RITM